ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 ครับ

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผัง

———————————————

– (N) ประเข้าทาง “ทิศเหนือ” มีเหตุวุ่นวาย แย่งชิง สูญหาย เสียหาย 💸

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตูครับ 💦

– (NE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด แย่งชิง สูญหาย เสียหาย เกิดหนี้สิน 💥

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตูครับ 💦

– (E) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออก” จะมีเรื่องยินดี ประสบความสำเร็จ 🎊

– (SE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ราบรื่น เติบโต ก้าวหน้า มีโชคลาภ 💹

– (S) ประตูเข้าทาง “ทิศใต้” มีอำนาจ วาสนา ตำแหน่งมั่นคง 👮

– (SW) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” ได้โชคลาภ เงินทอง ความสำเร็จ 💰

– (W) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตก” เกิดสติปัญญา แก้ไขปัญหาลุล่วง ชื่อเสียงโดดเด่น สามัคคี 💑

– (NW) ทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” วุ่นวาย ติดขัด วิวาทะ 💢

———————————————

🔮 ดวงบ้านประจำปี 2561 ทั้งปี ให้ดูตามลิงค์นี้ครับ
https://goo.gl/CeqkpB

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars/index.html