ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2561

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2561

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

———————————————

– (N) ประเข้าทาง “ทิศเหนือ” มีเรื่องเกี่ยวกับอำนาจ ตำแหน่ง 👮

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตู 💦

– (NE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” เกิดสติปัญญา แก้ไขปัญหาวุ่นวายได้ ความสามัคคีจะเริ่มดีขึ้น 💑

– (E) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออก” ได้โชคลาภ เงินทอง ความสำเร็จ ช่วยลดผลกระทบเรื่องเสียหาย 💰

– (SE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” จะมีเรื่องยินดี ประสบความสำเร็จ 🎊

– (S) ประตูเข้าทาง “ทิศใต้” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด แย่งชิง สูญหาย เสียหาย เกิดหนี้สิน 💥

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตู 💦

– (SW) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” มีเหตุวุ่นวาย แย่งชิง สูญหาย เสียหาย แต่จะได้รับการช่วยเหลือ หากเป็นร้านค้าต้องระวัง 💸

– (W) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตก” วุ่นวาย ติดขัด วิวาทะ 💢

– (NW) ทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง สะดุด 💉

———————————————

🔮 ดวงบ้านประจำปี 2561 ทั้งปี ให้ดูตามลิงค์นี้ครับ
https://goo.gl/CeqkpB

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars