ทับทิม – หนึ่งในผลไม้นำโชค

ผลไม้ทับทิม (สือหลิว) เป็นหนึ่งในผลไม้นำโชค (รวมทั้งท้อและมะนาว) มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ต้นหลิวหิน”

เมื่อปอกเปลือกจะพบเมล็ด (จวื่อ) มากมาย

คำว่า “จวื่อ” พ้องเสียงกับความหมายว่า เด็กๆ หมายถึงลูกหลาน 👶

ภาพผลทับทิมสุก ปอกเปลือกครึ่งผล นิยมใช้ของขวัญวันแต่งงาน โดยมีอักษรเขียนไว้ว่า “หลิว ไค ไป่ จวื่อ” หมายถึง ทับทิมเปิดร้อยเมล็ด (ร้อยลูกหลาน) 👨‍👩‍👧‍👦