ตี่จู้เอี้ย

“ไหว้เจ้าที่ให้ปัง! เสริมพลังโชคลาภ” 💰

ตี่จู้เอี้ย หรือ #โท่วตี่กง จัดเป็นเทพที่มีตำแหน่งต่ำ แต่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุด เจ้าที่มีพื้นที่รับผิดชอบใหญ่หน่อย บางครั้งก็เรียกว่า #แป๊ะกง ส่วนใหญ่มักเป็นศาลตามหมู่บ้าน

❓จำเป็นต้องมีตี่จู้หรือไม่
💬 การที่เจ้าของบ้านจัดสถานที่ให้กับเทพคุ้มครอง ถือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่หากไม่ตั้งก็ถือว่าต่างคนต่างอยู่ครับ

❓ ตี่จู้เป็นหินอ่อนได้หรือไม่
💬 ใช้ได้ทั้งหินอ่อนและไม้ โดยทั่วไปมักเป็นสีแดง เพราะธาตุไฟเสริมดิน (เจ้าที่เป็นธาตุดิน) นอกจากนี้ยังใช้สีธาตุดิน เช่น เหลือง สีอิฐ สีไข่ไก่

สำหรับหินอ่อนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มาจากดิน มีความทนทาน และถูกต้องตามหลัก 5 ธาตุ (ธรรมชาติของดินเมื่อรวมตัวกันนานๆ จะจับตัวแน่นกลายเป็นแร่ธาตุหรือหิน)

  • ตำแหน่งวางตี่จู้ ควรเป็นทิศที่ดีของบ้านตามหลักฮวงจุ้ย จะช่วยดักกระแสชี่ และเสริมดวงเจ้าบ้าน
  • ไหว้เจ้าที่ใช้ธูป 5 ดอก โดยเชื่อว่ามีอิทธิพลจากดินตามตำราดาวจรทั้งเก้านั้น ธาตุดินตกกำลังดาว 5

。。。。。。

🙏 #คำสักการะตี่จู้เอี๊ย ให้ปักธูปทีละดอก หลังจากกล่าวคำอธิษฐาน

“เจ็กเตี่ยวเฮีย ป๋อห่อแกมึ้ง ฉุกยิบ เผ่งอัง”
ปักธูปดอกที่ 1 “ขอให้ทุกคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เดินทางปลอดภัย”

“หยี่เตี่ยวเฮีย ป๋อห่อแกมึ้ง ไฉ่ง้วง กวงจิ่ง”
ปักธูปดอกที่ 2 “ขอให้ทุกคนในครอบครัวมีโชคลาภเงินทอง
ไหลมาเทมา”

“ซาเตี่ยวเฮีย ป๋อห่อแกมึ้ง ไม๊อู๋ เขาจิ”
ปักธูปดอกที่ 3 “ขอให้ทุกคนในครอบครัวไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาท”

“สี่เตี่ยวเฮีย ป๋อห่อแกมึ้ง สี่หึ่ง กุ้ยนั้ง เซียวหู”
ปักธูปดอกที่ 4 “ขอให้ทุกคนในครอบครัวมีผู้อุปถัมภ์ทั้ง 4 ทิศ”

“โหวงเตี่ยวเฮีย ป๋อห่อแกมึ้ง หนั่งนั้งฮะเสีย”
ปักธูปดอกที่ 5 “ขอให้ทุกคนในครอบครัว คิดสิ่งใดสมความปรารถนา”

  • Jo@sinsae.com –