ดาว 9 ติดคุก

⛓ “ดาว 9 ติดคุก” (入囚) หมายถึง ตำแหน่งโชคลาภหรือบารมีประจำยุค #เข้าศูนย์กลางบ้าน จะเกิดขึ้นกับผังดาวเอียงในยุคปัจจุบัน หรือ อาคารที่พ้นยุคไปแล้ว ( เช่น ยุค 8 )

1⃣ ดาว”โชคลาภเข้าคุก” ส่งผลเสียด้านลาภผล เงินทอง ความเจริญก้าวหน้า 💸

  • วิธีแก้ไข ใช้ “ดาว 5 น้ำ” เป็นตัวแทน ให้มีบทบาท #เคลื่อนไหว ในยุค 9 พ้นยุคแล้ว ต้องให้กลับมามีสภาพนิ่ง

2⃣ ดาว “บารมีเข้าคุก” สูญเสียอำนาจ บารมี และเกิดโชคร้ายต่างๆ 😷

  • วิธีแก้ไข ใช้ “ดาว 5 ภูเขา” เป็นตัวแทน ให้มี #บทบาทนิ่ง ในยุค 9 พ้นยุคแล้ว ต้องให้กลับมามีสภาพเคลื่อนไหว

。。。。。。

  • บ้านสร้างใหม่ตั้งแต่ปี 2564 ให้ใช้ผังยุค 9 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง
  • บ้านยุค 8 ยังไม่ควรกระตุ้นดาว 5 แก้ผังติดคุก เนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพลังงานยุคครับ
  • Jo@sinsae.com –