ดวง 5 ธาตุประจำเดือนธันวาคม 2561

☯ วิเคราะห์ดวงจากเกณฑ์นักษัตร + ปฏิกิริยาธาตุเดือนจรต่อดิถี ธันวาคม 2561 (ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62)


หลายพันปีมาแล้วนักปราชญ์ชาวจีนค้นพบว่า พลังงานบนโลกมีความสัมพันธ์กัน แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ เวลา วัน ฤดูกาล ปีที่เกิด จึงได้นำมาทำนายเรื่องราวต่าง ๆ

  • 沖 (ชง) ปะทะ หมายถึง เปลี่ยนแปลง เหตุไม่คาดฝัน
  • 剋 (คัก) พิฆาต หมายถึง ละเมิดไท้ส่วย ถูกทับทำให้อึดอัด
  • 刑 (เฮ้ง) เบียดเบียน หมายถึง อุปสรรค ปัญหา ล้มเหลว
  • 破 (ผั่ว) แตกหัก หมายถึง หยุดชะงัก แตกแยก เจ็บป่วย
  • 害 (ไห่) ให้ร้าย หมายถึง เสื่อมเสียเกียรติ มัวหมอง

🔮 แอพผูกดวงจีนดูธาตุดิถีออนไลน์
https://sinsae.com/destiny 🖱