ดวง 5 ธาตุประจำเดือนมกราคม 63

ธาตุประจำตัว (ดิถี) #ดิน ผ่านพ้นเดือนนี้ไปดวงจะเริ่มดีขึ้น มีหลายท่านเริ่มเห็นภาพการเปลี่ยนแปลง หรืออุปสรรค คู่แข่งลดกำลังลง ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมแล้วครับ

☯ ภาพรวมปฏิกริยา #ธาตุเดือนจร และ #นักษัตร
ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 63

  • Jo@sinsae.com –