ดวง 5 ธาตุประจำเดือนพฤศจิกายน 62

🔮 เดือนนี้ธาตุประจำตัว (ดิถี) ทอง และ น้ำ อยู่ในเกณฑ์ดี / ธาตุไฟ และ ดิน ปานกลางแต่ยังมีเหตุติดขัดอยู่ / ส่วนธาตุไม้ยังมีปัญหาต่อเนื่องครับ

☯ ภาพรวมปฏิกริยา #ธาตุเดือนจร และ #นักษัตร
ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2562

พร้อมตัวอย่างการอ่านคำ #ทำนายดวงจีน เบื้องต้น

  • Jo@sinsae.com –