ดาว 3

❓ เป็นคำถามจากแฟนเพจ เรื่อง “ดาว 3” ซึ่งเป็น #ภูมิเดิมของเมืองไทย ความหมายหลัก คือ “วิวาทะ” จึงมักวุ่นวาย (มีทั้งด้านดีและเสีย) จะไม่เปลี่ยนแปลงครับ

。。。。。。

ส่วนดาวที่เปลี่ยนแปลงคือดาวยุค ปัจจุบันยุค 9 จะมี “ดาว 7” เหินมาที่ภูมิ 3 เป็นดาว “ขุนโจร” ภาพรวมไทยแลนด์จึงไม่ดี 27 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2560) 💸

。。。。。。

และยังมีดาวจร (ปี เดือน วัน ยาม) เช่น ปี 2564 เป็นดาวปัญญาแก้ไขปัญหา (ปัญหาจากภูมิ 3 และ ดาว 7) 💡

หรือเดือนจรไตรมาสที่ 2 มีดาวมงคลมาช่วยเหลือ ทำให้มองเห็นทางออก สัญญาณด้านเศรษฐกิจฟื้นตัว แต่เป็นแบบ K-Shape ไร้สมดุล ดีบางส่วน เช่น ภาคส่งออก เป็นต้นครับ

  • Jo@sinsae.com –