ดวงบ้านระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 60

🔮 ดวงบ้านระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 60

จะเป็นยังไงกันบ้าง? ให้ยืนกลางบ้าน แล้วอ่านคำทำนายจากทิศประตูทางเข้าครับ 🚪

⚠ ประตูที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

– (W) เข้าทาง “ทิศตะวันตก” จะเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด 💥
ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) หน้าประตู จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้

– (S) ประตูอยู่ “ทิศใต้” ต้องระวังของสูญหาย เสียหาย 💸

– (SE) ทางเข้า “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง 💉

– (NE) ประตู “ตะวันออกเฉียงเหนือ” จะมีอำนาจ ตำแหน่ง แต่สำหรับร้านค้าอาจมีข้าราชการมาเยื่อนด้วยเจตนาไม่ดี 👮

สำหรับผังฮวงจุ้ยดาวจร และวิธีดูทิศประตู ผมลงไว้ในคอมเมนต์นะครับ

ทำนายบ้านดี-ร้ายประจำปี
https://goo.gl/0gTwy3