ดวงที่มีทิเซาซิ่ว

🧹 ดวงที่มี #ทิเซาซิ่ว (ไม้กวาดเหล็ก – ทำให้เสียทรัพย์) #วิธีแก้เวลาแต่งงาน เตรียมบุ้งกี๋และไม้กวาดของใหม่ไปบ้านฝ่ายคู่ครอง (หรือจัดรอไว้)

ให้ผู้ชายกวาดเข้าบ้านพอเป็นพิธีเท่ากับจำนวนเดือนเกิด แล้วส่งคืนให้เจ้าบ้านเก็บไว้หลังบ้าน และห้ามนำกลับมาใช้…

ทิเซาซิ่วเกิดยามเช้า ให้กวาดเข้า
ทิเซาซิ่วเกิดยามบ่าย ให้กวาดออก

  • Jo@sinsae.com –