ช่วงเวลาหลีกเลี่ยงความเครียด

หัวใจจะทำงานหนักในเวลา 11.00 – 12.59 น.

ช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้นคนที่หัวใจผิดปกติ เวลานี้จะมีเหงื่อออกมาก และรู้สึกร้อนอบอ้าวครับ