จำนวนห้องนอน

หลายท่านเลือกซื้อหรือปลูกบ้านโดยเผื่อจำนวนห้องนอนไว้มากๆ อันที่จริงส่งผลเสียนะครับ
ในตำราฮวงจุ้ยกล่าวว่า “จำนวนห้องนอนกับผู้อยู่อาศัยต้องสมดุลกัน ความเป็นมงคลจึงจะเกิดแก่ทุกคนในบ้าน” ✨
🏚 บ้านขนาดใหญ่แต่มีผู้อยู่อาศัยน้อยจะทำให้ชี่ในบ้านเป็นพลังหยิน คือ นิ่งเงียบเกินไป ไม่มีการไหลเวียน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า
หรือถ้าถูกทิ้งร้างจะเชื่อกันว่ามีดวงวิญญาณเข้าไปจับจอง 👻
💡 ในทางตรรกศาสตร์ จำนวนห้องที่มากกว่าผู้อยู่อาศัยจะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ทั้งเวลาและทรัพย์สินในการดูแลรักษา ทำความสะอาดครับ