ค้างคาว

🦇 ชาวจีนนำ #ค้างคาว (蝙蝠 – เผียงฮก) มาใช้เป็นวัตถุมงคล เพราะเสียงคล้องจองกับ “ฮก” หรือ วาสนา และเลขจำนวน 5 ตัว (หรือ 4) เกาะเกี่ยวกันเป็นวงกลม มีความหมายเป็นลักษณะของ “ซิ่ว” คือ อายุยืนครับ

🧧 เป็นภาพยอดนิยมบนซองอั่งเปาแสดงถึง “โชคดี 5 ประการ” คือ

  1. อายุยืน
  2. มั่งคั่ง ร่ำรวย
  3. สุขภาพแข็งแรง
  4. มีคุณธรรม ความสามารถ
  5. ความเป็นนิรันดร์
  • Jo@sinsae.com