คำอธิฐานขอพร

🙏 โพสต์นี้ตอบคำถามเพื่อนๆ ที่เคยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องคำอธิฐานขอพรครับ

คำอธิษฐานที่ทรงพลัง เป็นการแสดงความตั้งใจทำอะไรอย่างหนึ่งให้สำเร็จตามเหตุที่สร้างไว้ ไม่ใช่การขอพรลอยๆ หรือขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กับตนเอง

และการอธิษฐานกับการบนบานก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับ