คำคมซินแส – การปรับแก้ไขดวงชะตา

การปรับแก้ไขดวงชะตา
นอกจากทำพิธีกรรมที่เป็นกุศลแล้ว
ต้องปรับความคิด ทัศนคติไปในทางบวก…

หากเน้นเพียงแต่การกระทำ
ก็ไม่ต่างจากการเอาหินมาทับหญ้าไว้