คำคมซินแส – กระแสลม

คนท้อแท้หมดกำลังใจ… มักตำหนิทิศทางลม
คนมองโลกในแง่บวก… เฝ้ารอคอยทิศทางลม
แต่คนฉลาดกระตื้อรือร้น… จะใช้ประโยชน์จากกระแสลม