คาถาแก้เคล็ดฝันร้าย หรือลางไม่ดี

🌟 วันนี้วันพระ! ผมขอเอาคาถาแก้เคล็ดฝันร้าย หรือลางไม่ดีมาฝากครับ

บทนี้คำสวดง่าย โดยการตั้งจิตน้อมเอาอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย มาช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย

++++++++++++++++++++++++++++

“คาถายันทุน”
๑.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.

หมายเหตุ เที่ยวต่อไปให้สวดเหมือนข้อหนึ่ง เปลี่ยนเฉพาะคำที่เน้นสีเหลือง

๒.ธัมมา
๓.สังฆา