คาถาอุปคุตมัดมาร

📿 คาถาพระมหาอุปคุตนี้ นอกจากใช้ภาวนาแก้อุปสรรคต่างๆ แล้ว ยังป้องกันภูตผีปีศาจ และอุปัทวอันตรายต่างๆ ได้ด้วยครับ

🙏 สวด 3-7 คาบ หรือจนกว่ามีสมาธิ…

++++++++++++++++++++++++++

📜 พระอุปคุตอยู่ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ท่านมีอิทธิฤทธิ์ และอภิญญาญาณสูง

สามารถปราบพญามาร (ท้าววสวัตตี*) ที่จะมาทำลายพิธีกรรมใหญ่ๆ โดยเนรมิตหมาเน่า และใช้สายประคตผูกคล้องคอพญามารไว้ ไม่มีใครสามารถช่วยเอาออกได้

กล่าวกันว่าการตกระกำลำบากทำให้พญามารสิ้นพยศ จนภายหลังจิตอ่อนน้อม หมดสิ้นความริษยา และตั้งใจบำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิต่อไป

++++++++++++++++++++++++++

*ท้าววสวัตตี ครองทิพยสมบัติอยู่ที่สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ปรารถนาพุทธภูมิและได้รับพุทธยากรณ์แล้วว่าจะได้ตรัสรู้ในอนาคต

แต่กิเลสเหตุยังเป็นปุถุชนจึงเกิดจิตคิดแข่งดี คอยขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (แต่มิได้ล่วงเกินทำบาปหนัก)

เพราะมีความเห็นว่าพระองค์จะเผยแผ่พุทธศาสนาทำให้คนสำเร็จมรรคผลกันหมด กลัวว่าจะไม่เหลือวิญญาณขึ้นสวรรค์ จึงยกทัพมากำหราบ แต่ถูกน้ำจากมวยผมของพระแม่ธรณีพัดไปจนยอมแพ้

พระองค์ไม่ได้ทรมานพญามาร เพราะไม่ใช่คู่ปรับกัน (คู่ปรับต้องทำให้แพ้แล้วเลื่อมใสกลับเป็นคนดี พระพุทธเจ้าท่านจะปราบก็ได้ แต่ไม่สามารถทำให้เป็นคนดีได้)

ก่อนจะนิพพานท่านจึงบอกไว้ว่า พญามารนี้มีคู่ทรมานเป็นพระอรหันต์เบื้องหลังเมื่อเรานิพพานไปแล้ว 200 ปี มีนามว่า “อุปคุต”