คาถาหัวใจโพชฌงค์

🙏 เคล็ดลับของคาถานี้เป็นการเรียกสติมาอยู่กับตัว ช่วยให้เห็นความเป็นจริงของชีวิต ก็เหมือนได้ดื่มพระโอสถเยี่ยวยาจิตใจให้ผ่อนคลาย มีความสงบ 📿

🧘‍♀ เมื่อวางเฉยไม่เกิดทุกขเวทนา ใจไม่ป่วยตามกายก็เหมือนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น อาการก็จะทุเลามีโอกาสหายขาดได้ครับ 💪