คาถาหัวใจอริยสัจ

🙏 “วันนี้วันพระ” ขอนำ #หัวใจอริยสัจ
เป็นพระคาถาทรงพลังมาก มาฝากครับ

“บทนี้ต้องมีเทคนิคในการสวด”
โดยตั้งสมาธิภาวนา 100 คาบ 📿

เมื่อครบแล้ว…ให้ตั้งจิตอธิษฐาน 🧘‍♀
ขอสิ่งไม่ผิดศีลธรรม จะสมหวังทุกประการ

วิธีนับคาบให้ท่อง 4 เที่ยว ดังนี้

เที่ยวที่ 1⃣ “ทุ สะ นิ มะ”
เที่ยวที่ 2⃣ “สะ นิ มะ ทุ”
เที่ยวที่ 3⃣ “นิ มะ ทุ สะ”
เที่ยวที่ 4⃣ “มะ ทุ สะ นิ”

เมื่อจบจึงนับเป็น 1 คาบครับ

。。。。。。

ℹ #อริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ

ทุ (ทุกข์) การมีอยู่ของทุกข์
สะ (สมุทัย) เหตุที่เกิดทุกข์
นิ (นิโรธ) ความดับทุกข์
มะ (มรรค) วิธีการดับทุกข์

  • Jo@sinsae.com –