คาถาวาจาสิทธิ์พระร่วง

🙏 วันนี้เป็นวันดีมาก (ฟ้าอภัย + ก้าวหน้า) และมีฤกษ์เทพ (พลังฟ้า) หลายช่วงเวลา

ผมเตรียมบทสวดที่ช่วยให้คำอธิษฐานมีพลังมากขึ้นมาฝาก ใช้ตั้งจิตหลังไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทำสมาธิครับ 📿

——————————————-

🗣 สำหรับคาถาวาจาสิทธิ์ ผู้ใช้ต้องประพฤติชอบทางวาจาอย่างสม่ำเสมอ จึงจะเกิดผลได้ง่าย

ด้านล่างเป็นคาถาถอนเมื่อแช่งหรือด่าว่าครับ 🤝

อิมัง สัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ
ทุติ อิมังสัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ
ตะติ อิมังสัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ

——————————————-

🌈 ฤกษ์ฟ้าอภัย https://sinsae.com/forgiveness-day 🖱