“คาถามงคลจักรวาล (กำแพงมนต์)”

🔯 ใครที่เดินทางช่วงปีใหม่ ผมเอากำแพงมนต์มาฝาก!!!

คาถาบทนี้ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ใช้ท่องภาวนาเวลาออกธุดงค์ครับ

ผู้ที่สวดเป็นประจำจะช่วยป้องกันภยันตราย ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข และเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

++++++++++++++++++++++++++++

“คาถามงคลจักรวาล (กำแพงมนต์)”

๑.อิมัส๎มิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะ
สะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ.

หมายเหตุ เที่ยวต่อไปให้สวดเหมือนข้อหนึ่ง เปลี่ยนเฉพาะคำที่เน้นสีเหลือง

๒.ธัมมะชาละปะริกเขตเต
๓.ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต
๔.สังฆะชาละปะริกเขตเต

หมายเหตุ อิมัส๎มิง อ่านว่า อิ-มัด-สะหมิง