คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

📿 คาถาบทนี้แนะนำให้ใช้ภาวนาล้างหน้าทุกวัน จะทำให้เกิดสง่าราศีเป็นที่เมตตาครับ

++++++++++++++++++++++++++

🙇 คำแปล…

แม้เพราะเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงวิเศษ

เพราะวิเศษ ควรนอบน้อมพระพุทธเจ้า

เพราะนอบน้อมพระพุทธเจ้า เราจะเข้าถึงพระองค์

เพราะเราเข้าถึงพระองค์ ก็จะปิติในพระพุทธเจ้า