คาถาพิชิตภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี

🙏 โมรปริตร เป็นคาถาป้องกันภัยของนกยูงทองโพธิสัตว์ ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับ