คาถานี้ใช้ภาวนาป้องกันอำนาจที่ไม่ดี และเป็นที่เกรงขามแก่ศัตรูหมู่พาล

📿 คาถานี้ใช้ภาวนาป้องกันอำนาจที่ไม่ดี และเป็นที่เกรงขามแก่ศัตรูหมู่พาล

สำหรับคนที่เกิดพุธกลางคืน จะใช้เป็นบทสวดย่อครับ