ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐครับ

สาเหตุอย่างหนึ่งเกิดจากประตูห้องน้ำตรงกับส่วนหนึ่งของเตียง ทำให้ผู้ที่นอนเจ็บป่วยได้ 🛌

หากพื้นที่ห้องพอมีบริเวณ สามารถใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สูงกว่าหัวเตียงเล็กน้อยมาปิดบังไว้ จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา

ดูการจัดวางตามเคสตัวอย่างของบ้านหลังนี้ครับ