ความรู้พื้นฐานศาสตร์ระบบสี่ธาตุ

💡 ภูมิความรู้พื้นฐานระหว่าง #จตุธาตุ และ #เบญจธาตุ มีความแตกต่างกันอย่างไร?
ผมได้นำข้อมูลมาสรุปไว้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจดังนี้ครับ

1⃣ ระบบธาตุ 4 “ดิน น้ำ ลม ไฟ” จะผูกพันกับอำนาจลี้ลับ ภูติผี วิญญาณ เทพเทวดา และเวทมนต์คาถา พบได้ทั่วโลก รวมถึง #ไสยศาสตร์ของไทย ก็มีพื้นฐานอยู่ในระบบนี้ 📿

รูปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จะมีฤทธานุภาพขึ้นได้ก็ด้วยการนำคุณสมบัติ หรือพลังวิญญาณเหล่านี้มาประจุพลังปราณเข้าไป

ดังนั้น #การสร้างวัตถุมงคล ชิ้นหนึ่งจึงต้องมีกรรมวิธีโดยเฉพาะ ตั้งแต่หาวัตถุดิบ (มวลสาร) นำมาผสมปั้นขึ้น มีการปลุกเสกลงเลขอักขระกำกับ ตั้งธาตุ 4 เรียกหัวใจ เรียกนาม เรียกอาการ ด้วยเวทมนต์คาถา จึงจะเป็นผลสำเร็จ มีความขลัง

2⃣ ระบบ 5 ธาตุ “ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ” จะเป็นศาสตร์ของจีนเพียงชนชาติเดียวที่ใช้ 🇨🇳 แต่มีอิทธิพลและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางก็คือ คัมภีร์อี้จิง (I Ching) และฮวงจุ้ย (Feng Shui)

☯ #หัวใจของระบบนี้ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ธาตุไหนอ่อนต้องหนุน ธาตุไหนแข็งต้องลดออก (ถ่ายเท) หากพิฆาตกันต้องหาตัวกลางมาปรับให้เกิดดุลยภาพ จึงจะทำให้เจริญรุ่งเรือง

ดังนั้น ศาสตร์ด้านฮวงจุ้ย ดวงจีน จึงเน้นการผูกประสานธาตุต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ ไม่เน้นพึ่งพาเวทมนต์คาถาเป็นหลัก (ศาสตร์จีนแขนงอื่นหรือขั้นสูง ก็มีการใช้ฮู้ ยันต์ หรือพิธีกรรมครับ)

  • Jo@sinsae.com –