คนที่มีตาพองโปน วิถีชีวิตมักพบอุปสรรค เหน็ดเหนื่อย จากอุปนิสัยใจร้อน

👀 ตำราโหงวเฮ้งกล่าวว่า คนที่มีตาพองโปน วิถีชีวิตมักพบอุปสรรค เหน็ดเหนื่อย จากอุปนิสัยใจร้อน

และหากมีคิ้วบางก็เปรียบเสมือนปุยเมฆเบาบาง ไม่สามารถลดแสงอันเจิดจ้าของพระอาทิตย์ (ดวงตา) ได้


การแก้นิสัยใจร้อน เอาแต่ใจตัวเอง ต้องพยายามฝึกสติมองเห็นตามจริง…

เหมือนมีเตาไฟเผาอยู่ในอก ความกระวนกระวายคล้ายพายุหมุนในใจ

เมื่อมองให้เห็นโทษของอาการ ก็จะค่อยๆ คลายจากความยึดมั่น

กลไกทางจิตมีอยู่แค่ “ยึด” กับ “ปล่อย”

หากไม่เห็นโทษมันก็ยังยึดอยู่…

แต่เมื่อเห็นโทษว่าความกระสับกระส่ายทำให้ใจไม่เป็นสุข

นานเข้านิสัยจะเปลี่ยนเอง เพราะจิตใจเริ่มฉลาดขึ้นครับ