กุมารน้อยให้ลาภ

💰 #กุมารน้อยให้ลาภ เป็นเด็กที่อยู่กับ #พระโพธิสัตว์กวนอิม ให้โชคแก่ผู้ยากไร้ จึงมีบางคนบูชาเทพองค์นี้

🙏 วิธีการบูชา

  1. กุมารน้อยให้ลาภ ใช้ดอกไม้และผลไม้สดบูชาเท่านั้น ห้ามไหว้เนื้อสัตว์ สามารถใช้ของเล่นได้
  2. บูชาร่วมกับเจ้าแม่กวนอิม จะมีแต่ความมั่งมีศรีสุข
  3. ไม่จำเป็นต้องจุดธูปถวายครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙

กิมท้ง #กุมารทอง #เง็กนึ้ง #กุมารีหยก