กินเจยังไงให้หุ่นเป๊ะ!

📿 บุญจากการถือศีลโดยตั้งใจไว้ก่อนว่าจะระมัดระวังไม่ทำให้ศีลขาด เรียกว่า “สมาทานวิรัติ”

สำหรับศีล 5 มีดังนี้ครับ
– ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์
– ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมย
– ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
– ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ คำส่อเสียด
– ตั้งใจงดเว้นจากดื่มสุรา