การไหว้เทพเจ้าช่วงตรุษจีน

🛐 การไหว้เทพเจ้าช่วงตรุษจีน คนจีนจะไปตามศาลเจ้าต่างๆ อย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อให้เกิดความโชคดี และคุ้มครองเราขณะอยู่นอกบ้าน

🙏 เทพประจำปีเกิดที่นำมาฝาก สามารถใช้เป็นคู่มือไหว้เสริมดวงท่านให้ปัง! ได้ตลอดชีวิตครับ ✨

เกิดปีชวด ไหว้องค์ไท้ส่วย

เกิดปีฉลู ไหว้องค์เทพสุริยัน

เกิดปีขาล ไหว้เจ้าพ่อเสือ หรือ เจ้าแม่กวนอิม

เกิดปีเถาะ ไหว้เทพจันทรา เจ้าแม่กวนอิม หรือ เทพที่เป็นหญิง

เกิดปีมะโรง ไหว้เทพบุ่นเชียง หรือ เจ้าแม่กวนอิม

เกิดปีมะเส็ง ไหว้เทพบุ่นเชียง เจ้าแม่กวนอิม หรือ เทพที่เป็นหญิง

เกิดปีมะเมีย ไหว้องค์ไท้ส่วย

เกิดปีมะแม ไหว้เทพเจ้าโชคลาภ เทพจันทรา หรือ องค์เทพมังกร

เกิดปีวอก ไหว้เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อเห้งเจีย เจ้าพ่อกวนอู หรือ เจ้าแม่กวนอิม

เกิดปีระกา ไหว้ทีกง (ฟ้าดิน) เทพเจ้าโชคลาภ เทพสุริยัน เทพจันทรา หรือพระสังขจาย

เกิดปีจอ ไหว้เทพสามตา เทพแห่งการปราบมาร เทพหน่าจา องค์ไท้ส่วย ท้าวจตุโลกบาล หรือ เจ้าแม่กวนอิม

เกิดปีกุน ไหว้องค์พระพุทธรูป เทพแห่งยา เจ้าพ่อเห้งเจีย หรือ เทพเจ้าโชคลาภ

  • Jo@sinsae.com –