การไหว้เทพประตู

ชาวจีนนิยมไหว้หมึ่งซิ้งเพื่อเป็นสิริมงคล ปกป้องศัตรู และป้องกันผีร้าย ไม่ให้มาแผ้วพานบ้านเรือน 🛡

โดยใช้เป็นกระถางเล็กๆ คล้ายรูปน้ำเต้าหรือรูปสามเหลี่ยม แขวนไว้สำหรับปักธูปที่หน้าบ้านสองข้างประตูครับ

การไหว้หมึ่งซิ้ง จะใช้ธูป 2 ดอก

ปักด้านซ้ายมือก่อนหนึ่งดอก” อธิษฐานว่า

หมึ่งซิ้งกงป๋อห่อ แกไหลนั้งนั้ง เผ่งอัง
“ขอให้ทุกคนในครอบครัวโชคดี”

ปักด้านขวามืออีกหนึ่งดอก อธิษฐานว่า

หมึ่งซิ้งกงป๋อห่อ กุ้ยนั้งเต้งเต้ง
“ขอให้พบคนดี มีคนอุปถัมภ์”

สำหรับบ้านที่มีการไหว้บรรพบุรุษ จะต้องบอกล่าวเทพประตูก่อน
เพื่อขอท่านอนุญาตให้วิญญาณของ ………………. ได้เข้ามารับเครื่องสักการะครับ

  • Jo@sinsae.com –