ขั้นตอนการใช้งานแอพสุริยองศาออนไลน์ (ส่วนที่อัพเดทเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการใช้งานแอพสุริยองศาออนไลน์ (ส่วนที่อัพเดทเพิ่มเติม)

สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกเท่านั้น (ใช้คู่กับจานวัดองศาแสงอาทิตย์)

++++++++++++++++++++++++++++

ก่อนเข้าโปรแกรมให้เปิดใช้งาน GPS ก่อน ถ้าระบบนี้ปิดอยู่โปรแกรมจะไปดึงข้อมูลสถานที่จากเครือข่ายอินเตอร์แทน อาจจะทำให้ตำแหน่งคลาดเคลื่อนไปจากสถานที่จริงบ้างครับ

องศาแสงอาทิตย์ที่คำนวณออกมาจะรองรับการใช้งานแทนหล่อแก (องศาแม่เหล็กโลก) ภายในประเทศไทย

รายละเอียดการใช้จานแสงอาทิตย์ดูได้จากลิงค์นี้ครับ
https://sinsae.com/contents/how-to-solar-azimuth.html