การเสริมฮวงจุ้ยโชคลาภ

☯ การเสริมฮวงจุ้ยโชคลาภ นอกจากกระตุ้นพลังงานแล้ว…

ยังต้องป้องกันเรื่องเสียหาย หรือรั่วไหลด้วยครับ จึงจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง 📈

💰 วิธีกระตุ้นตำแหน่งโชคลาภด้วยวิชาดาว 9 ยุค (โชคลาภ, ลาภหนุน)

1. ตั้งน้ำพุหรือตู้ปลา

2. วางพัดลม

3. วางตู้น้ำดื่ม

4. เป็นตำแหน่งเคลื่อนไหว เช่น ประตู บันได หากเป็นห้องน้ำต้องพยายามรักษาความสะอาดให้ดี

++++++++++++++++++++++++++

💸 วิธีป้องกันเหตุสูญเสีย สภาพรายจ่ายสูง (ลาภวิบัติ, ลาภเสื่อม)

1. วางหินขนาดใหญ่ จัดสวนหิน หรือรูปปั้น

2. ตั้งตู้ขนาดใหญ่

3. ให้เป็นตำแหน่งนิ่ง ทึบ ห้ามมีพัดลม แอร์ บ่อน้ำ

4. ลาภวิบัติหากเป็นประตูทางเข้าจะเสียหายมาก เบื้องต้นให้ติดสัญลักษณ์กั้ว 1 และ 4 บริเวณวงกบประตูด้านนอก 🛡 (ในระดับสูงจะใช้วิธีกำหนดตำแหน่งประธานครับ)

++++++++++++++++++++++++++

🤝 วิธีิเสริมบารมี สุขภาพ บริวาร
https://goo.gl/3nfiDK

🛰 ดาวน์โหลดแอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars 🖱

🔮 วิธีการใช้แอพดูฮวงจุ้ย
https://sinsae.net/geocompass9stars/geocompass9stars.html