การหาวัยจรและดาวเสวยอายุ

🔮 มีสมาชิกสอบถามถึงวิธีการคำนวณอายุวัยจรช่วงวันเปลี่ยนสารทจากโปรแกรมดวงจีน

ผมจึงจัดทำวิธีการนับตามหลักวิชาของสำนักฯ โดยท่านอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์ รับรองความถูกต้องแล้วครับ ✅

——————————————–

การหาวัยจรและดาวเสวยอายุ

1. การไล่ลำดับราศีวัยจรจากหลักเดือน
1.1 แบบเดินหน้า
– เพศชาย ราศีบนหลักปีเป็นหยาง (เลขคี่)
– เพศหญิง ราศีบนหลักปีเป็นหยิน (เลขคู่)

1.2 แบบถอยหลัง
– เพศชาย ราศีบนหลักปีเป็นหยิน (เลขคู่)
– เพศหญิง ราศีบนหลักปีเป็นหยาง (เลขคี่)

2. การนับจำนวนวัน
2.1 แบบเดินหน้า นับจากวันเกิดไล่ลำดับวันถัดไปจนถึงวันก่อนเปลี่ยนราศีในหลักเดือน

2.2 แบบถอยหลัง นับจากวันเกิดไล่ลำดับวันย้อนหลังจนถึงวันก่อนเปลี่ยนราศีในหลักเดือน

3. การนับอายุวัยจรใช้จำนวนวัน (ข้อ 2) หาร 3
– หากปัดเศษจะใช้อายุไม่เกิน 10 ขวบ
– อย่างละเอียดหาเดือนเปลี่ยนวัยจรจะนำเศษมาคำนวณ (แอพใช้วิธีหาเดือนเปลี่ยน)