การหาทำเลในการปลูกสร้างบ้าน

“หลังพิงเขา…”

การหาทำเลในการปลูกสร้างบ้าน นิยมให้มีภูเขากันลมพายุและมรสุม เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดกับตัวบ้าน อีกทั้งยังช่วยเสริมความมั่นใจให้กับสมาชิกภายในครอบครัวครับ