การรักษาศีล 8

📿 การรักษาศีล 8 ในวันพระ แม้จะรักษาได้ไม่นาน กลับให้อานิสงส์เป็นมหาสมบัติมากมายเกินคาด และเป็นการสร้างอริยทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้ครับ

  1. เว้นจากการฆ่าสัตว์
  2. เว้นจากการลักทรัพย์
  3. เว้นจากการประพฤติอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์
  4. เว้นจากการพูดเท็จ
  5. เว้นจากการดื่มสุราสิ่งมึนเมา
  6. เว้นจากการกินอาหารหลังยามวิกาล คือหลังเที่ยงวัน
  7. เว้นจากการลูบไล่ร่างกายด้วยของหอม ทัดดอกไม้ ฟ้อนรำทำเพลง
  8. เว้นจากการนั่งนอนในที่เตียงสูงหรือเบาะหรือฟูกสูง

ถือศีลวันธรรมดาเราเรียกการรักษาศีล 5 หรือศีล 8

แต่ในวันพระการรักษาศีล 8 คือการเข้าอยู่จำ #อุโบสถศีล เป็นการเอาตัวเราเข้าไปอยู่กับศีล 8 ข้อ หนึ่งวันกับหนึ่งคืน นับเวลาตั้งแต่เริ่มอรุณของวันพระจนรุ่งอรุณของวันใหม่

การรักษาอุโบสถศีลมีความพิเศษตรงที่เดือนหนึ่งมีทั้งหมด 4 วัน คือขึ้น 8 ค่ำ 15 ค่ำ และแรม 8 ค่ำ 15 ค่ำ

เป็นวันที่โบราณกาลท่านกำหนดมานานแล้วว่า เดือนหนึ่งควรจะหยุดพักการงาน 4 วันแล้วหันมารักษาศีลครับ

  • Jo@sinsae.com –