“การปล่อยวาง” คือ การปล่อยที่ความรู้สึกยึดในใจ

ดวงที่ธาตุแทนเจ้าตัวถูกภาคี… เป็นดวงที่ยึดมั่นถือมั่น
การยึดมั่นถือมั่น… ทำให้ทุกข์และเสียโอกาส
ถ้าไม่อยากพลาดโอกาส… ต้องรู้จักปล่อยวาง

“การปล่อยวาง” คือ การปล่อยที่ความรู้สึกยึดในใจ
ไม่ใช่ ปล่อยทิ้งที่การกระทำ…

ธาตุประจำตัวแทนเจ้าชะตา (ดิถี-วันเกิด) มีคู่ที่ภาคีกันมีดังนี้ครับ
甲 (1) ภาคี 己 (6) (ดิน)
乙 (2) ภาคี 庚 (7) (ทอง)
丙 (3) ภาคี 辛 (8) (น้ำ)
丁 (4) ภาคี 壬 (9) (ไม้)
戊 (5) ภาคี 癸 (10) (ไฟ)