การปรับฮวงจุ้ยเรื่องช่องลม

เดี๋ยวนี้หมู่บ้านใหม่บางแห่ง มีการปรับฮวงจุ้ยเรื่องช่องลมเบื้องต้นเตรียมไว้ให้ลูกค้า โดยการปลูกต้นไม้รับแนวไว้ ถือเป็นวิธีการแก้ไขอย่างหนึ่ง ผมถือโอกาสเอาภาพจากเคสที่ไปเลือกซื้อบ้านมาฝากเป็นตัวอย่างครับ

ช่องลมเป็นกระแสที่รุนแรง โดยเฉพาะการพัดผ่านช่องแคบๆ แต่ถ้ากว้างความรุนแรงจะลดลง

หากกระแสโดนส่วนไหนของบ้าน บริเวณนั้นคือบาดเจ็บ ทั่วไปถือว่าไม่ค่อยดี ส่งผลต่อสุขภาพหรือการเงิน ยกเว้นตรงกับตำแหน่งโชคลาภ