การประกอบอาชีพสำหรับคนธาตุทอง

🔮 รูปตัวอย่างมาขอคำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงาน แต่บทบาทที่ทำไม่ถูกโฉลด จึงขาดพลังพิเศษในดวงมาสนับสนุน

———————————————

ธาตุดิถีเป็นทองดวงแข็งแรงมาก ต้องใช้ธาตุน้ำถ่ายเทจึงจะก้าวหน้า เช่น พบปะลูกค้า เจรจา ประสานงาน แสดงไหวพริบ [พลังคน] 🤝

ก่อนหน้าเจ้าตัวทำงานอยู่สาขาของธนาคารด้านสินเชื่อ คุยกับลูกค้า ติดต่อผู้คนโดยตรง การงานจึงโดดเด่นอย่างมาก 🥇

หลังแต่งงานต้องย้ายเมืองเข้ามาอยู่สำนักงานใหญ่ และเปลี่ยนหน้าที่มาคัดกรองสินเชื่อแทน 🗄

ถึงจะเป็นสายงานเดียวกันแต่บทบาทแตกต่างกัน คือทำด้านเอกสาร ขาดปฏิสัมพันธ์ ไม่ได้แสดงความสามารถของธาตุน้ำ ตำแหน่งจึงค้างไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นเวลานาน

———————————————

และจากการจับยามพบว่า สภาพแวดล้อมที่ทำงานมีการเมืองภายในองค์กรแข่งขันรุนแรง [พลังดิน] ซึ่งเหมาะกับดวงขุนนางมากกว่า 🎭

เคสลักษณะนี้นอกจากปรับธาตุให้สมดุลแล้ว ยังต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานให้ถูกโฉลกกับดวงด้วยครับ ☯

———————————————

หากมีโอกาสใช้ฤกษ์ยาม [พลังฟ้า] มาช่วยเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อมีโอกาสทำงานที่เหมาะสม ก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ✨