การทำสุสานส่งผลต่อตนเองและบุตรหลานอยางไร

การทำสุสานส่งผลต่อตนเองและบุตรหลานได้อย่างไร❓

⚛ ในโลกของอะตอม จะมีปรากฏการณ์ที่เหนือสามัญสำนึก ซึ่งไม่ปรากฎในโลกแห่งวัตถุ เช่น อะตอมสามารถทำได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน (ตัวอย่างคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมประมวลผลค่า 0 และ 1 ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ทำให้ทำงานได้เร็วกว่ามหาศาล)

หรืออะตอมตัวหนึ่งสามารถสื่อสารกับอะตอมอีกตัวที่อยู่ไกลออกไปได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง เรียกว่า “การพัวพันเชิงควอนตัม” (เช่นฝาแฝดสื่อความรู้สึกถึงกันได้)

☯ หลักการทำสุสาน ก็ใช้ DNA (มีส่วนประกอบของอะตอม) ไปวางไว้ในสถานที่มงคล กระตุ้นพลังงานที่ดี จึงส่งปฏิสัมพันธ์ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ครับ

  • Jo@sinsae.com –