การตั้งธูปเทียนไหว้บรรพบุรุษ

ทราบกันหรือไม่ครับว่า ทำไมการตั้งธูปเทียนไหว้บรรพบุรุษ จึงเรียงลำดับห่างจากป้ายหินต่างจากการไหว้เจ้า?

ตอบ: เทพเจ้าและวิญญาณมีความแตกต่างกัน กระถางธูปเป็นธาตุไฟ ไม่ควรตั้งใกล้กับประตูวิญญาณ จึงต้องตั้งไว้ห่างจากหน้าโต๊ะป้ายหินบรรพบุรุษ

ขอขอบคุณแฟนเพจที่ส่งภาพสวยๆ และอนุญาตให้นำมาชมเป็นตัวอย่างครับ

ลำดับการจัดของไหว้บรรพบุรุษ
https://goo.gl/Lca8UN