การตัดต้นไม้ขนาดใหญ่

🌳 เป็นคำถามที่ได้รับมาบ่อยเรื่องวิธีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ (หรือมีอายุเกิน 10 ปี) ผมขอทำสรุปขั้นตอนไว้ดังนี้ครับ

  1. ดูฤกษ์นำเหรียญบาท (หรือเหรียญสิบ) ตอกเข้าไปในเนื้อไม้ก่อน ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 คืน หากเหรียญไม่หลุดออกมาจึงดำเนินการต่อ มีเคล็ดลับคือถ้าหาได้ให้ใช้เหรียญที่มีตราครุฑตอก (ตราแผ่นดิน)
  2. ตัดต้นไม้โดยในเริ่มดำเนินการภายในฤกษ์
  3. การตกแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็กทำได้เลยโดยไม่ต้องดูฤกษ์ หากเป็นต้นไม้ใหญ่มีโอกาสสะเทือนพื้นดิน ต้องดูฤกษ์กระทำการครับ

🗓 ฤกษ์ปลอดภัย http://sinsae.com/safetimingauspice

  • Jo@sinsae.com –