การขึ้นรูปดวงจีนและเขียนชื่อ

💡 เป็นเกร็ดความรู้นะครับ #การขึ้นรูปดวงจีนและเขียนชื่อ ตามธรรมเนียมจะ #ไม่ใช้ตัวอักษรสีเขียว เพราะสีดังกล่าวจะใช้สำหรับป้ายชื่อสุสานคนที่เสียชีวิต (จะไปเกิดใหม่)

บางแห่งอาจใช้เป็นอักษรสีทองมีขอบเขียว หรือ สีเขียวขอบทองก็ได้

ส่วน #อักษรสีแดง ที่เห็นในป้ายหิน หมายถึง ผู้ที่ทำยังมีชีวิตอยู่ เรียกว่า แซกี หรือ เจ่าอุ่ง (สุสานคนเป็นครับ)

  • Jo@sinsae.com –