กลยุทธ์การทำงานรับปีระกา

🐔 ลองปรับกลยุทธ์การทำงานรับปีระกากันครับ

ยุค 9 ต้องใช้ไอเดีย และปัญญา จึงจะพัฒนารวดเร็ว….