กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคลชีวิตให้ตัวเอง

จำนวนก้านธูปที่ใช้จุดไหว้ หลายท่านน่าจะรู้กันแล้ว แต่เวลา #กราบต้องมีจำนวนกี่ครั้ง เรามาดูกันครับ 🙇‍♂🙇‍♀

พระรัตนตรัย กราบ 3 ครั้ง

แบบเบญจางคประดิษฐ์ ให้ส่วนทั้ง 5 สัมผัสพื้น มือคว่ำห่างกันเล็กน้อย

พ่อแม่ #ครูบาอาจารย์ ผู้อาวุโสที่เคารพ กราบ 1 ครั้ง

นั่งพับเพียบ ไม่แบมือในขณะกราบ

พระภูมิเจ้าที่ กราบ 5 ครั้ง มือคว่ำห่างกันเล็กน้อย

ไหว้ฟ้าดิน กราบ 10 ครั้ง มือคว่ำห่างกันเล็กน้อย

บูชาขอขมากราบ 7 ครั้ง

พระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ เทพยดา และ เจ้ากรรมนายเวร

บูชาเทพเจ้าแบบจีน กราบ 3 คำนับ 9 ครั้ง

วิธีการคำนับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งก้าว แล้วคุกเข่าขวาลงไป คุกเข่าซ้ายลงไปตาม โค้งคำนับศรีษะลงไป แล้วยืดตัวขึ้นมา ทำให้ครบสามครั้ง แล้วจึงให้ยืนตรงขึ้นมาใหม่ เมื่อยืนตรงขึ้นแล้วก็กลับลงไปคุกเข่า และโค้งคำนับแบบเดิม ทำเช่นนี้จนครบสามครั้ง

การกราบศพ

  • #พระบรมศพ เดินเข่าเข้าไปนั่งพับเพียบ น้อมกราบลงไม่แบมือ 1 ครั้ง
  • #ศพพระสงฆ์ นั่งสำรวมชายนั่งท่าเทพบุตร (กระโหย่ง) หญิงนั่งท่าเทพธิดา (นั่งทับส้น) กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง
  • #ศพผู้ใหญ่ นั่งพับเพียบ กราบลง 1 ครั้งไม่แบมือ
  • #ศพผู้มีอายุน้อยกว่าเราไม่ควรกราบ นั่งต่อหน้าศพจุดธูปแล้วไหว้ก็พอ 🙏
  • ศพเด็ก เพียงจุดธูปหรือเทียนแล้วยืนหรือนั่ง สำรวมก็พอ
  • Jo@sinsae.com –