วิธีการวัดองศาอาคารด้วยเข็มทิศ

เข็มทิศปัจจุบันเราไม่สามารถวัดองศาจากภายในตัวอาคารได้ เนื่องจากการปลูกสร้างจะใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งยังมีคลื่นสนามแม่เหล็กอยู่มากมาย ทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องออกมาหาพื้นที่ว่างนอกอาคาร ที่ปลอดจากโลหะชนิดต่าง ๆ หลัก การง่ายๆ ในการวัดองศา คือเราจะต้องกำหนดตำแหน่งที่จะยืนวัดขึ้นมาก่อน ควรเป็นแนวตรง หรือ ได้มุมฉาก เช่น แนวกำแพงด้านข้าง หรือ แนวกำแพงด้านหน้าอาคาร จุดที่ยืนวัด ต้องอยู่ตรงกับแนววัดองศาที่หาได้ เช่น ยืนตรงกับกำแพงด้านข้างตึก อุปกรณ์ที่ใช้วัดองศา อาจเป็นเข็มทิศ กล้องวัดองศา หรือ หล่อแก (เข็มทิศจีน) วิธีใช้เข็มทิศ 1. หมุนตัวอักษร N หรือ ตัวเลข 0 องศา (หรือ 360 องศา) ให้ตรงกับลูกศรในเข็มทิศ 2. วัดองศาตามแนว วัดองศาจากตัวอาคาร สามารถใช้เชือกด้าย ช่วยดึงแนวออกมาจาก แนวกำแพงของอาคารประกอบการเล็งวัด 3. ระยะรอบเข็มทิศต้อง ปลอดเหล็ก หรือโลหะ อย่างน้อย 6 เมตร เช่น … Continue reading วิธีการวัดองศาอาคารด้วยเข็มทิศ