มารู้จักทิศแตกสลายและทิศอสูรกันครับ

ทิศแตกสลาย (ส่วยผั่ว) และทิศอสูร (ซาสั่วะ) เป็นข้อห้ามโดยทั่วไปของระบบโหราศาสตร์จีน ซึ่งซินแสผู้ให้ฤกษ์ต้องรู้ การให้ฤกษ์ยามจะคำนวณทิศและปีเกิดบุคคล และปีปัจจุบัน แล้วกำหนดฤกษ์ออกมาเป็น 4 หลัก 8 ตัวอักษร (4 หลัก ได้แก่ ปี เดือน วัน และเวลา) หากกระทบอสูร 1 หลัก จะส่งผลร้าย 3 ปี ถ้ากระทบครบ 4 หลัก เท่ากับ 12 ปี โทษภัยจากทิศห้ามทางฮวงจุ้ย 1. ทะเลาะวิวาท เกิดเรื่องราว คดีความ เสียทรัพย์สิน 2. เกิดปัญหาทางด้านการงาน การเงิน สุขภาพ ธุรกิจติดขัด 3. อุบัติเหตุ บาดเจ็บ เจ็บตัว เจ็บใจ เจ็บป่วย 4. กรณีรุนแรงที่สุด อาจถึงแก่ชีวิต ผลกระทบจะเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามลำดับดังนี้ 1. บุคคลดวงตก … Continue reading มารู้จักทิศแตกสลายและทิศอสูรกันครับ