“เหม่งตึ้ง” ส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างของฮวงจุ้ย

เรามักได้ยินซินแสพูดถึง “เหม่งตึ้ง” กันอยู่บ่อยๆ เช่น บ้านหรือตี้จู้ต้องมีเหม่งตึ้งไว้รองรับโชคลาภ บทความนี้มารู้จักกับความหมาย และประโยชน์ของเหม่งตึ้งกันครับ ในพื้นที่ภูเขา เหม่งตึ้งก็คือบริเวณที่ราบทอดลงมาจากที่สูง แต่หากเป็นบ้านเรือน เหม่งตึ้งได้แก่ที่โล่งตรงกลางด้านหน้าของอาคาร ดังนั้นเหม่งตึ้ง จึงมีความหมายถึงพื้นที่โล่งระหว่างอาคารและถนน หรือสายน้ำ เหม่งตึ้งมีความสำคัญในการเก็บพลังงานหรือที่เรียกกันว่า “ชี่” (ภาษาจีนแต้จิ๋ว อ่านว่า ขี่) ดังนั้น ระหว่างหน้าบ้านจึงไม่ควรอยู่ติดกับถนน เพราะพลังงานของถนนจะก่อให้เกิดอันตรายมาก! ที่ดีที่สุดระหว่างบ้านกับถนน ควรมีลานโล่งหน้าบ้านหรือมีทางเท้า สำหรับอาคารสูงจะดีหรือไม่ดีนั้น พิจารณาได้จากเหม่งตึ้งเป็นข้อสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีขนาดที่ใหญ่กว้างขวางเหมาะสมกับตัวตึก และควรจะเป็นที่ราบที่มีน้ำ (ถนน) ไหลมาถึงได้ครับ มีคำโบราณที่กล่าวถึงความสำคัญของเหม่งตึ้งไว้ว่า “ถ้าเหม่งตึ้งกว้างก็เปรียบได้ดั่งกับสนามม้า จะมีโชคลาภจากฟ้าเบื้องบนมากมาย”